Jäsenmaksu

JHL:n jäsenmaksu


Jäsenmaksu v. 2019 1,38%.

Kokonaisjäsenmaksuprosentti säilyy ennallaan 1,38%. Jäsenmaksua maksetaan kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta ansiotulosta.

Työssäkäyvien, itse maksavien jäsenmaksuviitteet on postitettu joulukuussa. Eräpäivä on aina seuraavan kuukauden 15. päivä.

Minimijäsenmaksu on tänä vuonna 8 €/kk. Minimijäsenmaksua maksat, jos sinulla ei ole palkka- tai siihen verrattavaa tuloa, mutta sinulla ei perustetta jäsenmaksuvapautukseen.

Lue lisää jäsenmaksuista liiton sivulta.